Mệt lử người khi đụ 2 cô nàng âu mĩ dáng đẹp Dina, bảo một cách cặn kẽ, 2 cô nàng thấy mẹ bảo 2 cô nàng cầm con cu phải mần răng, bú con cu phải bú như ri, chổ nào là chổ kích thích nhất của con cu, xem phim beeg phải mần ri cả cái việc đút con cu vào trong con chim mẹ cũng vạch chim của mình ra rồi đút con cu vào như ri, rồi nào là cách làm sao cho con trai bóp vú thấy sướng, nói chung là mọi cách làm cho con trai sướng đến chết người, thậm chí những bài tập thể dục như nhíu cái lổ đít lại như ri như răng cũng được mẹ chỉ bảo cặn kẽ, mẹ nói con cứ nghĩ,…